de stichting

 

Stichting de LuiaardVrouwe werd opgericht op 12 mei 1989 te Dordrecht ter verwezenlijking van de artistieke ideeën van Patrizia Filia. Haar werk vormt van de LuiaardVrouwe de ziel. In de persoon van regisseur, schrijver en artistiek leider geeft ze haar artistieke visie gestalte en vertaalt ze deze in haar theaterproducties.

De kern van haar mensbeeld kan onder de noemer geschaard worden van een religieus humanisme: in het aangezicht van de bodem is de mens op zichzelf aangewezen.

De voorstellingen van Patrizia Filia wortelen in het besef van een onuitroeibare menselijke eenzaamheid, in het verlangen het verborgene te ontsluieren en het eeuwige deelachtig te zijn.

Concreet uitgewerkt heeft ze haar uitgangspunt in producties, die de eenzaamheid verabsoluteren, die ontheemde mensen uit verschillende culturen aan het woord laten, die trachten het levenslot te verzoenen met het theaterkarakter. Haar voorstellingen zijn gewoonlijk sober van opzet en integer in uitwerking. Intens: zo beschrijven het publiek en de pers haar werk.

 

De statutaire doelstelling luidt:

”Het fungeren als lichaam ter verwezenlijking van de artistieke ideeën van Patrizia Filia en andere door haar aan te wijzen personen”

Bestuur  
Voorzitter: Arny Beem
Penningmeester: Yvonne van den Berg
Secretaris: Dana Gooijer
   
Artistieke leiding Patrizia Filia
   
Financiën Administratiekantoor Ad Vos
   

Stichting de LuiaardVrouwe werd opgeheven op 31 december 2020


Patrizia Filia
Patrizia Filia


Beweginggrafie van "Nughe"
(Patrizia Filia)

Zij beweegt zich langzaam en doelbewust voort.

O,2 kruissnelheid in kilometers per uur van de luiaard, het sloomste dier ter wereld. De Luiaard leeft in de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. Met behulp van zijn lange ledenmaten en haakvormige klauwen hangt hij aan takken. In de boom beweegt hij zich langzaam en doelbewust voort.

Een kenmerk van de stichting “de LuiaardVrouwe” is deze traag maar doelgerichte vorm van beweging.

 

  Stichting de LuiaardVrouwe
KvK: 41120415 Rotterdam
Slikveld 32
3311 VT Dordrecht
Tel +31(0)78 8801998
deluiaardvrouwe@telfort.nl

De Luiaard